בס"ד
ליקוט עצמות - חפץ האומה - שעון האמת


הקמת האתר נועדה לעורר ולשכנע את כלל ישראל,

לחזור למקור ולהקים חללי קבורה משפחתיים, כפי שנהגו ישראל עד ליציאתם לגלות.

אנחנו פועלים בשלוש דרכים:

הראשונה – הסבר רוחני ומעשי על הקמת חללי קבורה משפחתיים

השנייה – צעקה חזקה – די להגדלת בתי הקברות הקיימים

המופנית לכל הפועלים בתחום ולכלל ישראל.

השלישית – חיזוק האמונה בתחיית המתים והעולם הבא.

_______________________________________________________

________________________________________________

השבח לאל, כי לעולם חסדו, אל חי וקיים,

שמוריד את הקליפות ומסלק את המניעות ומעיר אותנו לנקות את הארץ מ"טומאת המת" ולקבור את ההולכים בדרך כל הארץ עפ"י הלכות קבורה משנית כמנהג אבותינו. 

כנס ראשון נערך בירושלים בתביעה לחדש את הקבורה המשנית – ליקוט עצמות שבו ראינו בבירור התעוררות מרשימה ורצון כביר לקדם תהליך זה. קיבלנו בו הנחיות הלכתיות ברורות למדי ותכניות אדריכלות לביצוע ובכך החל הלכה למעשה תהליך שינוי שיטת הקבורה שנהגנו בה בגלותנו הארוכה לשיטת הקבורה הישראלית שנהגנו בה לפני הגלות. שינוי מחיה זה ילך ויתחזק בעזרת ה' ובו נראה תחילה בישובים הקטנים הקמת מבני קבורה משפחתיים ובהמשך בערים הגדולות. ולאחר מכן יאספו כל עצמו הנפטרים המונחות בבתי קברות תחת מצבות והארץ "תטוהר" ובהמשך יאספו כך כל הקבורים בגולה ויועלו אלינו לארץ החיים. והכל עפ"י דעת חכמי הדור בעצת אל עליון המכין אותנו לימי הגאולה ותחיית המתים הבאים אלינו במהרה בימינו. ופותח ומנקה את עינינו הטרוטות להביט נוכחה ובפשטות על נסיו ונפלאותיו שעושה בעולמו "כימי צאתך מארץ מצרים אראֶך נפלאות" " לתקן עולם במלכות שדי"

לעצירה עבור עם העכבר
 • כדי לאהוב באופן ראוי ויפה את העולם הזה צריך לאהוב את העולם הבא

  כאשר האדם פועל בעולם הזה בשביל המטרות של העולם הבא

  מעשיו יציבים וקיימים. זו חכמת האמונה, שתלמד את העולם כולו את סוד הפנימיות

  המקיימת את החיים. ובעת אשר הייאוש ימלא כל נשמה, וחיי העולם הזה ייעשו כל כך מזולזלים

  תבוא אהבת העולם הבא, ותיתן טל חיים להיות בו את העולם הזה.

  על פי אורות הקודש ג', קע'ח 

  המוות הוא חיזיון דמיוני

  מה שבני אדם קוראים לו מוות, הוא בעצם התעצמות של החיים.

  רק בגלל המבט הקטנוני והחומרני, המוות נראה כריק וכיליון.

  אבל מי שמכיר את המציאות הרוחנית מבין, שהנשמה מתגברת כשהיא נפרדת ממגבלות הגוף.

  על פי אורות הקודש ב', תע'ד

  אפילו במותו, סברה החברה התלמודית,

  אין אדם מתנתק ממשפחתו ומעמו.

  אל גוף האדם המת מתייחסים בכבוד השמור לחי, וקברו הוא אחוזה משפחתית.

    הרב דב ברקוביץ'