בס"ד
ליקוט עצמות - חפץ האומה - שעון האמת

הסבר אחוזת קבר

יציאת האדם מהעולם היא סוד בדיוק כמו כניסתו לעולם. 

הסוד הוא מחסדי השם עלינו

שלא לגלות לנו את המציאות הממשית של חיי העולם הבא

שמשם אנחנו באים ולשם אנחנו חוזרים. 

בכל דור ה' מזכה תלמידי חכמים בידיעת הסודות הנצרכים לנו המועברים אלינו מהם

ע"פ יכולתנו להבין ולהשכיל מהם. והם שקבעו את כל ההלכות

והמנהגים הקשורים להליך יציאת הנשמה מהגוף, הטהרה, הקבורה, השבעה  והשנה. 

מאז הקמת מדינת ישראל לא נעשה דיון בעם על תהליך הקבורה ובתי הקברות אלא המשיכו בדרך הגלותית של קבורת שדה.

גם המעבר לקבורה רוויה בא בעיקר ביוזמת אנשי המעשה העסוקים בתחום כתוצאה מבעיות שטחים ועלויות. 

באתר זה ברצוננו לשכנע את עם ישראל שיש לחזור לצורת

הקבורה שהייתה נהוגה עד ליציאת עם ישראל לגלות –

חללי קבורה משפחתיים שבהם הטהרה וכיסוי הנפטר בתכריכים וההספדים נעשה על פי הנהוג כיום. ובהמשך הנפטר עובר אל חלל

הקבורה המשפחתי ע"י שני נושאי המיטה ומונח בה,

לאחר שנה מלקטים את העצמות לתיבה.

ומניחים אותן יחד עם כל בני המשפחה, עד לתחיית המתים. 

היתרונות המעשיים והרוחניים בקבורה באחוזת קבר משפחתית

המשולבים בצמצום מקום ועלויות נמוכות עולים לאין שיעור על דרך הקבורה הנהוגה כיום. 

(ראה הסבר חלקי בשאלות ותשובות )

ליקוט עצמות פתח מערת קבורהליקוט עצמות תכנית מערת קבורה