בס"ד
ליקוט עצמות - חפץ האומה - שעון האמת

אחוזת קבר משפחתי

בסקיצה המצורפת מוצא דגם עקרוני לאחוזת קבר משפחתי בודד,

המבנה עשוי בטון מחוזק ואטום

הדלת והמדפים ברזל מגולבן

התיבות מבטון GRC

שטח המבנה 9.75 מ"ר כשטח 2 יחידות קבורה בקבורת שדה, הגובה 3.80 מ'. 

חלל קבורה משפחתי

את המבנה ניתן למקם בכל מקום מכוסה באדמה או גלוי. 

המבנה מכיל מקום ל48 תיבות לעצמות הנפטרים וכן מקום להנחת הנפטר למשך שנה עד לזמן ליקוט העצמות והנחתם בתיבה

דגם זה מיועד לאזורים כפריים שבו בהוצאות קטנות והליך פשוט של קבלת אישור מרב הקהילה, ניתן להקים אחוזת קבר משפחתי. 

ע"פ המקורות, הנחת הנפטר למשך השנה הראשונה עד לליקוט העצמות נעשתה מחוץ לחלל בו מרוכזות תיבות הנפטרים. כפי שרואים בסקיצה של אחוזת הקבר הקהילתי, ניתן ורצוי להוסיף חלל זה.