בס"ד
ליקוט עצמות - חפץ האומה - שעון האמת

שאלות ותשובות

מדוע אתם עוסקים בנושא זה שהצניעות יפה לו?

כמו ביצירת האדם, הנעשית במסתרים כך ביציאתו,

כמו שיצירת האדם נעשית ברחם האם כך חזרת גוף האדם למקורו,

בתוך חלל הקבורה המשפחתי הדומה לרחם בבטן אמא אדמה.

וכך פתח חלל הקבורה קטן ביותר, מותאם לגודל מעבר אדם בצמצום ללא פתחי אור או אוויר

ואין כניסה לתוכו אלא לצרכי הנפטר ביום הקבורה

ולאחר שנה ביום ליקוט העצמות ורק לשני אנשים ולזמן מוגבל.

מה השינוי המהותי בצורת קבורה זו בהשוואה לקבורה הנהוגה היום?

כמו שאמרנו על עם ישראל אומרים רק טוב וכל שינוי הוא בשלבים הנקבעים ע"י הבורא ולא יכול להיעשות אלא בהסכמה וברצון

השינויים הם בתחום הרוחני-אמוני ובתחום המעשי, כמו שכתוב: "אחרי המעשים, נמשכים הלבבות".

כלומר אופן הקבורה הוא ביטוי של דרך החיים שמגמת החיים היא הידיעה המוחלטת שכולנו בניו של בורא עולם –

הוא הביא אותנו לעולם, הוא מחייה אותנו ומשייך אותנו למשפחתנו והוא לוקח אותנו אליו כרצונו-

נוצרת באדם תחושת ענווה וביטול אל הבורא הכל יכול, אין משמעות בעולם הזה לגוף הנפטר וחלל הקבורה המשפחתי 

הוא המקום המחבר בין הכבוד הראוי לגוף נושא הנשמה בעולם הזה בזמן הסתלקותו ומאפשר

לנשמה לשוב לבוראה בעולם הבא ללא "הפרעות" של העולם הזה. 

"מצווה על המת להישכח", "לא המתים יהללו יה";

העיקר הוא לפעול אל ה' בחיי חיותו. היום מגמה זו צריכה חיזוק והסברה הן בצד המעשי והן בצד הרוחני.

מהו היתרון המעשי בדרך קבורה זו?

היתרון הראשון – שחלל הקבורה הוא משפחתי. האדם החי, המודע לכך שיגיע יומו והוא ייאסף אל משפחתו חי את חייו המעשיים אחרת.

השני – צניעות – החללים העשויים בטון יצוק חפורים בקרקע ו/או מכוסים באדמה ומשתלבים בסביבתם.

השלישי – חיסכון ניקר בקרקע עד פי 20 מהקבורה הרוויה של היום וכן חיסכון כספי ניקר.

הרביעי – קירבה ויחס ממשי בין אזור מגורי המשפחה וחללי הקבורה המשפחתיים, וכך חיבור "בית אב" לאדמתו

וקידום והקלה על החלוקה לשבטים במהרה בימינו. 

ועל ידי כך ביטול בתי הקברות הצבאיים ובתי קברות למיוחסים, ביטול הקבורה סביב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

ומהם היתרונות הרוחניים?

הראשון – ביטול הקשר הפיזי הישיר למקום קבורת הנפטר אלא ידיעה ומיקום קבורת כל המשפחה

השני – הליווי והיאספות קרובי הנפטר נעשית לא בתוך בית הקברות כנהוג היום אלא בקרבת מקום

השלישי – הידיעה שהליך הקבורה זה הוא ע"פ דעת רבותינו המתאים לעם ישראל, בארץ ישראל, ושומר על קדושת הארץ לחיים בה.

איך אתם חושבים ליישם זאת ?

התהליך מורכב מצד אחד ופשוט מאוד לביצוע מצד שני.

מורכב בעיקר מצד השינוי התודעתי שעלינו לעבור ובעיקר הנוגעים בדבר – מורי הדרך – הרבנות הראשית ומשרד הדתות .

ופשוט לביצוע – כי מבחינה טכנית הידע קיים לביצוע מידי.

אנחנו נפעל מול משרד הדתות והרבנות הראשית בדרך של שכנוע והסברה.

ובנוסף נפנה אל קהילות קטנות היכולות ע"י החלטה פנימית שלהן לאפשר למשפחות הרוצות בכך לבנות חללי קבורה משפחתיים

ולשחזר בכך ימינו כקדם וכל זאת באישור רבני הקהילה, וע"פ ההלכה המפורטת זה מכבר.

 

מה אתם מצפים ממני?

מבקשים אנחנו את עזרת כל אחד ובכל דרך.

בברור ובדיון ענייני בכל פורום בנושא זה על צדדיו ומורכבותו ולמנוע את השתקת הדיון בנושא זה.

בביצוע מעשי בבניית אחוזת קבר משפחתי במקום מגוריו.

בארגון הרצאות בנושא המלוות במצגות כדי לשכנע ולהסביר.

בסיוע תכנוני, הלכתי של אחוזות קבר משפחתיים

וכמובן, בתרומה כספית כדי שנוכל להשפיע על עם ישראל לחזור למקורות "וה' הטוב יעשה כרצונו" .

 

יחסו של הרב קוק אל מושג "המוות":

 

אין כפיה ברוחניות – זו בקשה – שובו אלי ואשובה אליכם

כתוב בעיקר העשירי: שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשי בני אדם וכל מחשבותיהם (הכוונות שלהם). כלומר "בטרם יצרתיך ידעתיך" – (הפוטנציאל שבך ידוע לי למרות שכרגע אתה לא מממש אותו. יש לי סבלנות אך דע לך שאתה מחויב לממש אותו כי כך עלה במחשבתי).
והרי כתוב "שלא מחשבותיי הם כמחשבותיכם".

ואומר הרב קוק ל"ג קובץ ח' "…כל מה שאנו מתעמקים יותר בחזון העולם הזה"…"הננו נושאים את עיננו למרחוק לדעה את אחרית המטרה של כל הסיבוב האיום הזה…"  (לידה, חיים, מוות).

ומוסיף ומחזק אותנו (כ"ג קובץ ח') " המוות הוא חזיון (דמיון) שווא. טומאתו היא שקרו." – (הגוף – נושא הנשמה – חוזר לעפר וכך נוצרת הטומאה שהיא שקר כי מלבישים אותה גם על הנשמה).

"ומה שקוראים "מות" הרי הוא רק "תגבורת החיים ותעצומתם". (הנשמה הטהורה – נפרדת מהגוף המעכב אותה וכך נפתחת לחיים שכל כך רצתה ולא הצליחה לקיימם כשהייתה בתוך הגוף). "ומתוך השקיעה התהומית בקטנות, אשר יצר (הרע) לב האדם השקיע אותו בה (מתוך בחירה עצמית) הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה מדאיבה וחשוכה, שהוא קוראה "מות" (כל עוד הדמיון הכוזב שולט במחשבותינו כלומר שהגוף הוא השליט והשולט על מהות האדם שבאמת עיקרו ותפקידו של הגוף הוא להיות "נושא הנשמה" שהיא השולטת – האמונה, הכוונות וכו').

"מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו (סוגרים את העיניים והאזנים לדברי היצר הרע החומרי הבהמי שפונה לכולנו ולא רק לכהנים – ומנסה להפילנו, להשפילנו בדמיונותינו הכוזבים- של "פולחן המוות"  – קבר – יום זיכרון – עילוי נשמה וכו'). שאי אפשר להימלט ממנה כל זמן שהממשל הכזבי כל כך שולט בעולם (אבל חייבים להתפתח ולהיפתח אל האמת), כי אם בהעברת העינים מהמחזה המביא את רשמי ההטעאה הללו אל הנפש (למעט להיכנס לבית קברות, למעט ללכת לבית האבל, למעט בעסק לעילוי נשמת). "על כל הנפשות מת לא יבוא"  "לנפש לא יטמא בעמיו" (ויקרא כ"א) (גם לקרובים, הדרישה היא מכל עם ישראל).

ונתחזק בדברי ר' צדוק הכהן – ליקוט מאמרים:

"הרי לעתיד יהיה תחיים המתים, יתברר (בדיעבד) דהמיתה היתה דמיון, כמו שנאמר היינו כחולמים, ומה שבחלום אינו אמת כלל". ויתגלה שהמיתה הכל היה רק למראית העין.

(כלומר – האלוהים מעמיד אותנו בניסיון – הנאמין בקיום הנשמה – עולם הבא – כמקור המציאות האלוהית?  או שניתן כוח לגוף – לחומר – לעולם הזה – שרק בהם שולט הממשל הכזבי)

נתעלה ונתחזק כולנו
נדב ניצן