בס"ד
ליקוט עצמות - חפץ האומה - שעון האמת

שאלות ותשובות

מדוע אתם עוסקים בנושא זה שהצניעות יפה לו?

כמו ביצירת האדם, הנעשית במסתרים כך ביציאתו,

כמו שיצירת האדם נעשית ברחם האם כך חזרת גוף האדם למקורו,

בתוך חלל הקבורה המשפחתי הדומה לרחם בבטן אמא אדמה.

וכך פתח חלל הקבורה קטן ביותר, מותאם לגודל מעבר אדם בצמצום ללא פתחי אור או אוויר

ואין כניסה לתוכו אלא לצרכי הנפטר ביום הקבורה

ולאחר שנה ביום ליקוט העצמות ורק לשני אנשים ולזמן מוגבל.

מה השינוי המהותי בצורת קבורה זו בהשוואה לקבורה הנהוגה היום?

כמו שאמרנו על עם ישראל אומרים רק טוב וכל שינוי הוא בשלבים הנקבעים ע"י הבורא ולא יכול להיעשות אלא בהסכמה וברצון

השינויים הם בתחום הרוחני-אמוני ובתחום המעשי, כמו שכתוב: "אחרי המעשים, נמשכים הלבבות".

כלומר אופן הקבורה הוא ביטוי של דרך החיים שמגמת החיים היא הידיעה המוחלטת שכולנו בניו של בורא עולם –

הוא הביא אותנו לעולם, הוא מחייה אותנו ומשייך אותנו למשפחתנו והוא לוקח אותנו אליו כרצונו-

נוצרת באדם תחושת ענווה וביטול אל הבורא הכל יכול, אין משמעות בעולם הזה לגוף הנפטר וחלל הקבורה המשפחתי 

הוא המקום המחבר בין הכבוד הראוי לגוף נושא הנשמה בעולם הזה בזמן הסתלקותו ומאפשר

לנשמה לשוב לבוראה בעולם הבא ללא "הפרעות" של העולם הזה. 

"מצווה על המת להישכח", "לא המתים יהללו יה";

העיקר הוא לפעול אל ה' בחיי חיותו. היום מגמה זו צריכה חיזוק והסברה הן בצד המעשי והן בצד הרוחני.

מהו היתרון המעשי בדרך קבורה זו?

היתרון הראשון – שחלל הקבורה הוא משפחתי. האדם החי, המודע לכך שיגיע יומו והוא ייאסף אל משפחתו חי את חייו המעשיים אחרת.

השני – צניעות – החללים העשויים בטון יצוק חפורים בקרקע ו/או מכוסים באדמה ומשתלבים בסביבתם.

השלישי – חיסכון ניקר בקרקע עד פי 20 מהקבורה הרוויה של היום וכן חיסכון כספי ניקר.

הרביעי – קירבה ויחס ממשי בין אזור מגורי המשפחה וחללי הקבורה המשפחתיים, וכך חיבור "בית אב" לאדמתו

וקידום והקלה על החלוקה לשבטים במהרה בימינו. 

ועל ידי כך ביטול בתי הקברות הצבאיים ובתי קברות למיוחסים, ביטול הקבורה סביב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

ומהם היתרונות הרוחניים?

הראשון – ביטול הקשר הפיזי הישיר למקום קבורת הנפטר אלא ידיעה ומיקום קבורת כל המשפחה

השני – הליווי והיאספות קרובי הנפטר נעשית לא בתוך בית הקברות כנהוג היום אלא בקרבת מקום

השלישי – הידיעה שהליך הקבורה זה הוא ע"פ דעת רבותינו המתאים לעם ישראל, בארץ ישראל, ושומר על קדושת הארץ לחיים בה.

איך אתם חושבים ליישם זאת ?

התהליך מורכב מצד אחד ופשוט מאוד לביצוע מצד שני.

מורכב בעיקר מצד השינוי התודעתי שעלינו לעבור ובעיקר הנוגעים בדבר – מורי הדרך – הרבנות הראשית ומשרד הדתות .

ופשוט לביצוע – כי מבחינה טכנית הידע קיים לביצוע מידי.

אנחנו נפעל מול משרד הדתות והרבנות הראשית בדרך של שכנוע והסברה.

ובנוסף נפנה אל קהילות קטנות היכולות ע"י החלטה פנימית שלהן לאפשר למשפחות הרוצות בכך לבנות חללי קבורה משפחתיים

ולשחזר בכך ימינו כקדם וכל זאת באישור רבני הקהילה, וע"פ ההלכה המפורטת זה מכבר.

 

מה אתם מצפים ממני?

מבקשים אנחנו את עזרת כל אחד ובכל דרך.

בברור ובדיון ענייני בכל פורום בנושא זה על צדדיו ומורכבותו ולמנוע את השתקת הדיון בנושא זה.

בביצוע מעשי בבניית אחוזת קבר משפחתי במקום מגוריו.

בארגון הרצאות בנושא המלוות במצגות כדי לשכנע ולהסביר.

בסיוע תכנוני, הלכתי של אחוזות קבר משפחתיים

וכמובן, בתרומה כספית כדי שנוכל להשפיע על עם ישראל לחזור למקורות "וה' הטוב יעשה כרצונו" .